Thống kê Đường dẫn từ site 2dm.prohoster.info theo các tháng của năm 2019
230
132
970
777
292
392
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2793