Thống kê Đường dẫn từ site albendazoletablets.com theo các tháng của năm 2019
396
803
863
690
749
431
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3932