Thống kê Đường dẫn từ site amoxicillin500.com theo các tháng của năm 2019
389
792
867
685
759
415
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3907