Thống kê Đường dẫn từ site amoxicillin500.com theo các tháng của năm 2020
923
951
1012
1155
642
473
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5156