Thống kê Đường dẫn từ site blogos.kz theo các tháng của năm 2019
100
8
224
1088
990
1005
88
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3503