Thống kê Đường dẫn từ site blox.ua theo các tháng của năm 2019
4
232
1100
972
910
20
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3238