Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2019
107
99
146
158
166
108
138
155
118
151
98
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1444