Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2020
107
99
146
158
166
108
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 784