Thống kê Đường dẫn từ site feel-planet.com theo các tháng của năm 2019
272
129
60
1320
448
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2229