Thống kê Đường dẫn từ site lasix100.com theo các tháng của năm 2019
410
745
761
630
706
417
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3669