Thống kê Đường dẫn từ site lasix100.com theo các tháng của năm 2020
945
974
1077
1098
720
500
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5314