Thống kê Đường dẫn từ site prmb.mobi theo các tháng của năm 2019
6
1781
1901
1494
2025
787
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 7994