Thống kê Đường dẫn từ site prohoster.info theo các tháng của năm 2019
1481
2
1
632
3155
2547
3591
2787
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 14196