Thống kê Đường dẫn từ site synthroid1.com theo các tháng của năm 2019
362
814
708
719
444
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3047