Thống kê Đường dẫn từ site synthroid1.com theo các tháng của năm 2020
928
962
1094
1081
858
188
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5111