Thống kê Đường dẫn từ site tadalafil2.com theo các tháng của năm 2019
450
817
795
703
709
406
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3880