Thống kê Đường dẫn từ site tadalafil2.com theo các tháng của năm 2020
883
948
1059
1105
718
541
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5254