Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2019
926
508
67
3
1
86
59
143
129
555
1010
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3487