Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2020
1807
1452
2193
1567
1420
1588
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 10027