Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2019
1787
1417
2165
1546
1401
1587
1807
1973
2056
2651
2867
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 21257