Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3464663 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 14:03
windows7 409490 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 14:02
linux3 171355 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 14:03
windowsnt 149834 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 13:53
windowsxp2 121673 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 11:56
windowsnt2 96876 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 13:47
linux2 81922 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 13:55
macosx 69736 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2020 13:40
windowsvista 10529 Thứ tư, 01 Tháng Bảy 2020 22:06
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 17:00
windows2003 2394 Thứ ba, 07 Tháng Bảy 2020 13:13
windows 2386 Thứ bảy, 11 Tháng Bảy 2020 10:27
windows2k 2178 Thứ tư, 08 Tháng Bảy 2020 04:16
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 19:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 23:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 21:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 20:15
windowsce 34 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 09:58
mac 32 Thứ sáu, 10 Tháng Bảy 2020 06:02
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 15:59
openbsd 11 Thứ năm, 20 Tháng Sáu 2019 05:26
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 18:51