Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2284828 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 10:15
windows7 326803 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 08:44
windowsxp2 91777 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 05:52
windowsnt 84388 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 10:13
windowsnt2 79924 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 09:38
linux3 71923 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 10:11
linux2 60017 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 10:11
macosx 39351 Thứ sáu, 19 Tháng Bảy 2019 10:07
windowsvista 10397 Thứ năm, 18 Tháng Bảy 2019 20:59
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 05:00
windows2003 2389 Thứ ba, 09 Tháng Bảy 2019 11:10
windows2k 1990 Thứ bảy, 13 Tháng Bảy 2019 16:38
windows 1549 Thứ năm, 18 Tháng Bảy 2019 02:54
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 08:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 12:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 10:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 08:15
windowsce 34 Thứ năm, 02 Tháng Năm 2019 22:58
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 04:59
mac 13 Thứ tư, 30 Tháng M. hai 2015 20:58
openbsd 11 Thứ tư, 19 Tháng Sáu 2019 18:26
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 00:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 06:51