Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2163267 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 05:51
windows7 319526 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 04:43
windowsxp2 91297 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 02:37
windowsnt 79899 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 05:07
windowsnt2 78341 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 05:28
linux3 65249 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 05:50
linux2 57836 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 22:01
macosx 35387 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 13:13
windowsvista 10310 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 19:05
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 17:00
windows2003 2385 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 03:03
windows2k 1917 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 09:34
windows 1541 Thứ bảy, 04 Tháng Năm 2019 09:00
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 19:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 23:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 21:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 20:15
windowsce 34 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 09:58
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 15:59
mac 13 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 08:58
openbsd 8 Thứ năm, 02 Tháng Năm 2019 12:56
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 18:51