Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 71089371 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:31
linux3 537403 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:30
windows7 503931 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:28
windowsnt 272758 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:30
windowsxp2 156336 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 17:29
windowsnt2 141812 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:27
macosx 115911 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 20:02
linux2 93040 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 05:32
windowsvista 10987 Thứ năm, 25 Tháng Năm 2023 19:56
windowsxp 10048 Thứ ba, 04 Tháng Mười 2022 20:22
windows2003 2480 Thứ năm, 16 Tháng Hai 2023 04:47
windows 2457 Thứ hai, 08 Tháng Năm 2023 19:44
windows2k 2328 Thứ năm, 16 Tháng Hai 2023 16:24
windows98 1381 Thứ năm, 29 Tháng M. hai 2022 16:41
windows95 336 Thứ sáu, 24 Tháng Hai 2023 18:22
windowsme 314 Thứ hai, 21 Tháng M. một 2022 21:11
windowsme2 60 Thứ năm, 10 Tháng M. một 2022 20:21
windowsce 43 Thứ hai, 14 Tháng M. một 2022 12:54
mac 35 Chủ nhật, 12 Tháng Chín 2021 00:43
openbsd 26 Thứ sáu, 30 Tháng Chín 2022 01:31
freebsd 19 Chủ nhật, 12 Tháng Chín 2021 00:44
macppc 6 Thứ sáu, 03 Tháng Ba 2023 10:10
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd 1 Thứ hai, 24 Tháng Tư 2023 04:25
irix 1 Chủ nhật, 12 Tháng Chín 2021 00:44
freebsd2 1 Chủ nhật, 12 Tháng Chín 2021 00:43
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
amiga 1 Thứ sáu, 27 Tháng Tám 2021 15:25