Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2619778 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 17:24
windows7 339966 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 16:12
linux3 98497 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 14:54
windowsxp2 98184 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 15:28
windowsnt 97858 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 16:56
windowsnt2 82789 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 15:11
linux2 66324 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 17:20
macosx 52841 Thứ sáu, 22 Tháng M. một 2019 17:20
windowsvista 10475 Thứ tư, 20 Tháng M. một 2019 06:38
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 17:00
windows2003 2390 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 17:37
windows2k 2057 Thứ hai, 04 Tháng M. một 2019 10:37
windows 1576 Thứ ba, 29 Tháng Mười 2019 09:53
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 19:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 23:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 21:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 20:15
windowsce 34 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 09:58
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 15:59
mac 16 Thứ ba, 12 Tháng M. một 2019 07:47
openbsd 11 Thứ năm, 20 Tháng Sáu 2019 05:26
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 18:51