Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1975774 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 22:01
windows7 306095 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 21:45
windowsxp2 86325 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 21:28
windowsnt 75447 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 21:54
windowsnt2 75317 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 21:05
linux2 56695 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 19:17
linux3 42595 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 21:41
macosx 34405 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 20:44
windowsvista 10192 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 06:41
windowsxp 10037 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 02:25
windows2003 2382 Thứ năm, 11 Tháng Mười 2018 07:02
windows2k 1801 Thứ bảy, 19 Tháng Một 2019 06:41
windows 1537 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 18:54
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 19:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 23:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 21:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 20:15
windowsce 33 Thứ bảy, 23 Tháng M. hai 2017 11:29
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 15:59
mac 13 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 08:58
openbsd 7 Thứ bảy, 18 Tháng Hai 2017 19:52
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 18:51