Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1836909 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 12:43
windows7 299669 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 12:32
windowsxp2 86073 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 12:28
windowsnt2 73755 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 10:52
windowsnt 72759 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 11:52
linux2 55476 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 11:34
macosx 33212 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 12:35
linux3 32968 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 12:41
windowsvista 10144 Thứ bảy, 17 Tháng M. một 2018 09:30
windowsxp 10037 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:25
windows2003 2382 Thứ tư, 10 Tháng Mười 2018 20:02
windows2k 1762 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 06:19
windows 1533 Thứ tư, 24 Tháng Mười 2018 04:48
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 08:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 12:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 10:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 08:15
windowsce 33 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 23:29
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 04:59
mac 13 Thứ tư, 30 Tháng M. hai 2015 20:58
openbsd 7 Thứ bảy, 18 Tháng Hai 2017 07:52
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 00:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 06:51