Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2063826 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 19:15
windows7 312994 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 19:10
windowsxp2 89037 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 14:11
windowsnt 78218 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 19:14
windowsnt2 77162 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 16:55
linux3 59029 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 19:03
linux2 57460 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 14:38
macosx 34972 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 15:54
windowsvista 10263 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2019 05:48
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 05:00
windows2003 2384 Thứ tư, 13 Tháng Hai 2019 07:31
windows2k 1858 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2019 09:10
windows 1540 Thứ ba, 12 Tháng Ba 2019 04:41
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 08:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 12:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 10:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 08:15
windowsce 33 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 23:29
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 04:59
mac 13 Thứ tư, 30 Tháng M. hai 2015 20:58
openbsd 7 Thứ bảy, 18 Tháng Hai 2017 07:52
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 00:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 06:51