Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2441114 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 21:17
windows7 333306 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 21:13
windowsxp2 94259 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 20:28
windowsnt 92840 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 20:47
linux3 84371 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 20:59
windowsnt2 81867 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 18:28
linux2 63596 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 16:33
macosx 42895 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 21:12
windowsvista 10441 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 06:29
windowsxp 10038 Thứ tư, 30 Tháng Một 2019 17:00
windows2003 2390 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 17:37
windows2k 2033 Thứ hai, 16 Tháng Chín 2019 20:56
windows 1556 Thứ tư, 28 Tháng Tám 2019 09:49
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 19:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 23:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 21:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 20:15
windowsce 34 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 09:58
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 15:59
mac 14 Thứ tư, 04 Tháng Chín 2019 12:50
openbsd 11 Thứ năm, 20 Tháng Sáu 2019 05:26
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 11:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 11:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 18:51