Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1760415 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 19:55
windows7 295947 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 19:51
windowsxp2 85085 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 12:38
windowsnt2 73122 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 17:25
windowsnt 72079 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 18:48
linux2 54693 Chủ nhật, 23 Tháng Chín 2018 23:12
macosx 32523 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 13:42
linux3 17906 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 19:50
windowsvista 10117 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 15:42
windowsxp 10037 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:25
windows2003 2380 Thứ tư, 08 Tháng Tám 2018 04:36
windows2k 1747 Thứ hai, 24 Tháng Chín 2018 06:24
windows 1531 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 07:32
windows98 1360 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 08:37
windowsme 296 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 12:11
windows95 286 Thứ năm, 02 Tháng Tám 2018 10:10
windowsme2 53 Thứ tư, 27 Tháng M. hai 2017 08:15
windowsce 33 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 23:29
freebsd 18 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2017 04:59
mac 13 Thứ tư, 30 Tháng M. hai 2015 20:58
openbsd 7 Thứ bảy, 18 Tháng Hai 2017 07:52
os22 2 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2016 00:54
netbsd2 1 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:35
macppc 1 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2013 06:51