Thống kê Đường dẫn từ site seksvibor.xyz theo các tháng của năm 2019
135
108
135
135
135
135
135
269
270
380
379
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2216